#***

S/NO. E/NO. C/NO.

ราคาขั้นต่ำ 0 ฿

  • ปี :
  • กม.35
  • 1212783

LOG IN เพื่อทำการประมูล

สถานะการประมูล : ยังไม่มีการยื่นประมูล

Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
    ด้านหน้า ปกติ
    ด้านหลัง ปกติ
    ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
    ด้านบน ปกติ
    ฝาเปิดปืดต่างๆ ปกติ
    สภาพบูม ปกติ
ห้องควบคุมเครื่องจักร
    หน้าจอคอมพิวเตอร์ - ระบบวัดน้ำหนัก ปกติ
    หน้าจอคอมพิวเตอร์ - ระบบขับเคลื่อน ปกติ
    มิเตอร์ชั่วโมงทำงาน ปกติ
    เกจอื่นๆ ปกติ
    สภาพเบาะ ปกติ
เครื่องยนต์
    จุดรั่วซึมของน้ำมัน ไม่มี
    เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ปกติ
    ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ท ปกติ
    สีของควัน ปกติ
    สภาพของปั๊มน้ำ และการรั่วซึม ไม่มี
    สภาพของหม้อน้ำ และการรั่วซึม ไม่มี
ระบบไฮโดรลิค
    รอยรั่วซึมที่ปั๊มไฮดรอลิคและวาวล์ ปกติ
    สภาพปั๊มไฮดรอลิค ปกติ
    สภาพตัวคอนโทรล ปกติ
ระบบไฟฟ้า
    ระบบไฟส่องสว่าง ปกติ
    สภาพแบตเตอรี่ ปกติ
ระบบเกียร์
    สภาพของระบบเกียร์ ปกติ
ระบบเบรค
    เบรคเท้า ปกติ
    ระบบเบรคสำหรับจอด ปกติ
สภาพยาง
    หน้า-ขวา ปกติ
    หน้า-ซ้าย ปกติ
    หลัง-ขวา ปกติ
    หลัง-ซ้าย ปกติ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
    สายไฟปลายบูม ปกติ
    สวิชต์ตัดรอกปลายบูม ปกติ
กระบอกไฮดรอลิค
    รั่วซึมที่กระบอกตั้งบูม ปกติ
    สลักกระบอกตั้งบูม ปกติ
    รั่วซึมที่กระบอกยืดบูม ปกติ
    รัวซึมที่กระบอกระบบเลี้ยว ปกติ
    สลักกระบอกระบบเลี้ยว ปกติ
    รั่วซึมที่ระบบยืดขา ปกติ
    สลักกระบอกยืดขา ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ
   

รายละเอียดสินค้า

sss

สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ

สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ