หมวดสินค้า

ALL ITEM 61 ITEM

LOT NO. #DT0861

ตรวจสภาพแล้ว

MITSUBISHI - MF60WD
S/NO. 60W103580

ราคาขั้นต่ำ 750,000 ฿ / 900,000 ฿

 • ปี :
 • กม.35
 • 458

LOT NO. #DT0863

ตรวจสภาพแล้ว

CATERPILLAR - 140M
S/NO. CAT0140MPB9D00967

ราคาขั้นต่ำ 5,200,000 ฿ / 5,500,000 ฿

 • ปี : 2008
 • กม.35
 • 884

LOT NO. #DT0867

ตรวจสภาพแล้ว

KOBELCO - RK100
S/NO. EN04-15053

ราคาขั้นต่ำ 1,250,000 ฿ / 1,310,000 ฿

 • ปี : 2001
 • กม.35
 • 766

LOT NO. #DT0877

UNUSED
ตรวจสภาพแล้ว

GMB - GMB1400
S/NO. GMBQP8835

ราคาขั้นต่ำ 135,000 ฿ / 190,000 ฿

 • ปี :
 • กม.35
 • 188

LOT NO. #DT0885

ตรวจสภาพแล้ว

HINO - PB-FX7JDFA
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 400,000 ฿

 • ปี : 2004
 • กม.35
 • 302

LOT NO. #DT0886

ตรวจสภาพแล้ว

CATERPILLAR - 308D
S/NO. CAT0308DKJPS00142

ราคาขั้นต่ำ 1,000,000 ฿

 • ปี : 2008
 • กม.35
 • 242

LOT NO. #DT0890

ตรวจสภาพแล้ว

CATERPILLAR - 320D
S/NO. CAT0320DCKGF02142

ราคาขั้นต่ำ 1,150,000 ฿ / 1,250,000 ฿

 • ปี : 2008
 • กม.35
 • 512

LOT NO. #DT0911

ตรวจสภาพแล้ว

KOMATSU - PC20-7
S/NO. 35505

ราคาขั้นต่ำ 220,000 ฿

 • ปี : 1990
 • กม.35
 • 197

LOT NO. #DT0912

ตรวจสภาพแล้ว

KUBOTA - KH-027
S/NO. KH027-11052

ราคาขั้นต่ำ 190,000 ฿

 • ปี :
 • กม.35
 • 208

LOT NO. #DT0913

ตรวจสภาพแล้ว

KUBOTA - KX-026
S/NO. KX026-10355

ราคาขั้นต่ำ 190,000 ฿

 • ปี : 1990
 • กม.35
 • 201

LOT NO. #DT0926

ตรวจสภาพแล้ว

KOMATSU - LW100-1E
S/NO. 10403

ราคาขั้นต่ำ 1,000,000 ฿

 • ปี : 2001
 • กม.35
 • 258

LOT NO. #DT0929

CHOWAKOGYO - SS-40L
S/NO. S40-01082Y

ราคาขั้นต่ำ 600,000 ฿

 • ปี :
 • กม.35
 • 149

LOT NO. #DT0933

ตรวจสภาพแล้ว

KOMATSU - JW215
S/NO. JW2151-10065

ราคาขั้นต่ำ 600,000 ฿

 • ปี :
 • กม.35
 • 136

LOT NO. #DT0934

ตรวจสภาพแล้ว

DENYO - DCA-400SSK
S/NO. 3702081

ราคาขั้นต่ำ 900,000 ฿

 • ปี :
 • กม.35
 • 121

LOT NO. #DT0935

ตรวจสภาพแล้ว

KOMATSU - BP500-3
S/NO. BP500-15007

ราคาขั้นต่ำ 1,400,000 ฿ / 1,750,000 ฿

 • ปี :
 • กม.35
 • 216