หมวดสินค้า

ALL ITEM 128 ITEM

LOT NO. #DT0056

ตรวจสภาพแล้ว

HINO - KK-FE1JEDA
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 520,000 ฿ / 550,000 ฿

 • ปี : 1997
 • กม.35
 • 1114

LOT NO. #DT0065

AIRMAN - PDS390
S/NO. 1521707-001

ราคาขั้นต่ำ 290,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 370

LOT NO. #DT0077

ตรวจสภาพแล้ว

DENYO - DCA100ESI
S/NO. 3796417

ราคาขั้นต่ำ 480,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 427

LOT NO. #DT0199

ตรวจสภาพแล้ว

ISUZU - KL-CYJ51W3
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 550,000 ฿

 • ปี :
 • กม.35
 • 450

LOT NO. #DT0252

ตรวจสภาพแล้ว

KOMATSU - 510
S/NO. 510-14377

ราคาขั้นต่ำ 480,000 ฿ / 500,000 ฿

 • ปี : 1980 / 2,907 ชม.
 • กม.32
 • 1169

LOT NO. #DT0300

UNUSED

LUMAN - KDF-03
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 16,000 ฿ / 23,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 506

LOT NO. #DT0358

UNUSED

HONGFA - HSF01
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 26,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 547

LOT NO. #DT0362

UNUSED

ZHY - PC40-7
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 45,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 542

LOT NO. #DT0363

UNUSED

ZHY - PC40-7
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 23,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 454

LOT NO. #DT0364

UNUSED

ZHY - PC60-6
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 26,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 483

LOT NO. #DT0392

UNUSED

SUIHE - 8FT
S/NO. 6452-55

ราคาขั้นต่ำ 65,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 844

LOT NO. #DT0401

UNUSED

LUMAN - ROD-7500
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 20,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 539

LOT NO. #DT0402

UNUSED

LUMAN - ROD-7500
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 20,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 412

LOT NO. #DT0403

UNUSED

LUMAN - GBD-6.5
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 20,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 623

LOT NO. #DT0404

UNUSED

TNC - TC-CC13HP
S/NO. ***

ราคาขั้นต่ำ 22,000 ฿

 • ปี :
 • กม.32
 • 464